Badanie paneli fotowoltaicznych

Adresaci
Uczniowie szkół średnich, szkolne koła zainteresowań
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37
Program
– omówienie zasady działania instalacji fotowoltaicznej (wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej),
– badania praktyczne wpływu wybranych czynników (natężenie promieniowania słonecznego, wiatr, temperatura, zacienienie, kąt pochylenia) na moc i sprawność paneli fotowoltaicznych.
– wpływ instalacji fotowoltaicznej na środowisko naturalne oraz aspekty ekonomiczne.
Kadra
Pracownicy  Instytutu Inżynierii Rolniczej
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15-osobowa.
Koszt zajęć: 750 zł. Opłata za zajęcia laboratoryjne jest stała i nie zależy od ilości uczestników.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20