Cięcie roślin sadowniczych

150

Adresaci
działkowcy, ogrodnicy, sadownicy, projektanci zieleni
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
4 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stacja Badawcza w Samotworze
Program
– formowanie i cięcie drzew,
– formowanie i cięcie krzewów
– sprzęt i wyposażenie techniczne do cięcia i formowania drzew.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 20 osobowa.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20