DNA jako nośnik informacji genetycznej

Adresaci
Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25
Program
Część teoretyczna:
– budowa DNA i jego postać na przestrzeni cyklu komórkowego,
–  liczba chromosomów i ilość DNA w komórkach,
– uszkodzenia DNA i konsekwencje dla organizmów żywych.
Część praktyczna:
– przekazywanie informacji genetycznej w ontogenezie – obserwacje mikroskopowe mitozy u wybranych gatunków roślin z wykorzystaniem preparatów trwałych oraz samodzielne  przygotowanie preparatów gniecionych,
– przekazywanie  informacji genetycznej w filogenezie – obserwacje mikroskopowe mejozy u wybranych gatunków roślin z wykorzystaniem preparatów trwałych,
– wpływ różnych substancji na zmiany w informacji genetycznej – obserwacje  mikroskopowe zaburzeń w mitozie.

Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15-osobowa.
Koszt zajęć: 825 zł. Opłata za zajęcia laboratoryjne jest stała i nie zależy od ilości uczestników.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20