Innowacyjny nauczyciel przedmiotów zawodowych

0

Cel
Udział w szkoleniu umożliwi:

  • pogłębienie wiedzy na temat innowacji gospodarczych w sektorze rolno-spożywczym, w tym programu „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” oraz budowanie relacji z instytucjami otoczenia biznesu,
  • zdobycie nowych umiejętności w zakresie stosowania innowacyjnych metod w dydaktyce przedmiotów zawodowych w zakresie nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych,
  • udział w lekcji pokazowej prowadzonej metodami innowacyjnymi.
Adresaci
80 nauczycieli szkół średnich przedmiotów zawodowych w zakresie nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych z obszaru całej Polski. Zakłada się limit 5 nauczycieli z każdego województwa tj. 16 województw x 5 osób z całej Polski. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Data
7-8.06.2018 r.
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Nabór
Nabór jest prowadzony do 30.05.2018 r.
Program
•  Wykład z innowacji gospodarczych w sektorze rolno – spożywczym na przykładzie programu pn. „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
•  Wykład z zakresu innowacyjnych metod dydaktycznych (część teoretyczna) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
•  Wykład z zakresu innowacyjnych metod dydaktycznych (część teoretyczna) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
•  Przejazd do Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
•  Panel dyskusyjny z zakresu innowacyjnych metod dydaktycznych (część praktyczna) w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
•  Lekcja pokazowa z zakresu innowacyjnych metod dydaktycznych (część praktyczna – lekcja pokazowa) w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
•  Przejazd z Namysłowa do Wrocławia.
•  Wykład wraz z wizytą studyjną w innowacyjnej instytucji otoczenia biznesu.
Prowadzący

Specjaliści i praktycy z zakresu stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych oraz specjaliści z zakresu programu pn. „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”.

Wymagane dokumenty

 Karta zgłoszenia do udziału w szkoleniu. Wypełnioną kartę należy przesłać na adres cku@upwr.edu.pl do dnia 30.05.2018 r.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z założeniami projektu w szkoleniu weźmie udział 80 nauczycieli szkół średnich przedmiotów zawodowych w zakresie nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych z obszaru całej Polski. Zakłada się limit 5 nauczycieli z każdego województwa. W pierwszej kolejności będzie zapewniana reprezentacja, z każdego z 16 województw, ewentualne braki będą uzupełniane osobami z listy rezerwowej.

Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
tel.71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl.