Inżynieria produkcji rolniczej

2 500

Adresaci
doradcy rolniczy, ogrodnicy, producenci rolni, sadownicy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
24 h (3 dni)
Miejsce szkolenia
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– uwarunkowania prawne, ewidencja i kontrola integrowanej produkcji
– planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślinnej
– zasady uprawy roli i pielęgnacja gleby w integrowanej produkcji roślinnej
– nawożenie integrowanych upraw rolniczych
– ochrona roślin w integrowanej produkcji
– znaczenie stosowania płodozmianu i dobrych praktyk rolniczych w integrowanej produkcji
– środki ochrony roślin a ochrona środowiska w integrowanej produkcji
– techniki wykonywania zabiegów ochrony roślin
– bezpieczeństwo i higiena pracy w integrowanej produkcji
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Uczelnia  zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 10 00