Inżynieria produkcji rolniczej

640

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
doradcy rolniczy, ogrodnicy, producenci rolni, sadownicy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
24 h (3 dni)
Miejsce szkolenia
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– uwarunkowania prawne, ewidencja i kontrola integrowanej produkcji
– planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślinnej
– zasady uprawy roli i pielęgnacja gleby w integrowanej produkcji roślinnej
– nawożenie integrowanych upraw rolniczych
– ochrona roślin w integrowanej produkcji
– znaczenie stosowania płodozmianu i dobrych praktyk rolniczych w integrowanej produkcji
– środki ochrony roślin a ochrona środowiska w integrowanej produkcji
– techniki wykonywania zabiegów ochrony roślin
– bezpieczeństwo i higiena pracy w integrowanej produkcji
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania oraz wyżywienia.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20

Karta zgłoszeniaSposób finansowania
Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.