Kurs doboru drzew i krzewów ozdobnych do trudnych warunków w środowisku miejskim

140

Adresaci
działkowcy, projektanci zieleni, sadownicy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
5 godzin
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– charakterystyka warunków środowiska
– kryteria doboru drzew i krzewów
– praktyczne rozpoznawanie gatunków
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 20 osobowa.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20