Narzędzia wspierające rozwój młodego naukowca (dla doktorantów)

0

Cel
Szkolenie składa się z dwóch zakresów: „Zarządzanie zespołem badawczym” (36 h dydaktycznych) oraz „Wycena technologii metodą quicklook/broker technologii” (60 h dydaktycznych). Umożliwia uzyskanie:

 • kompetencji i narzędzi niezbędnych do rozwijania kariery naukowej w obszarze budowania efektywnego zespołu badawczego oraz zarządzania nim,
 • praktycznych umiejętności zdobywania środków na badania naukowe,
 • praktycznych umiejętności w zakresie oceny jakościowej i ilościowej potencjału innowacyjnej technologii,
 • wyczerpującą wiedzę i kompetencje z obszaru komercjalizacji badań naukowych.

Biorąc udział w szkoleniach otrzymasz także:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz w formie książki,
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi szkolenie, doświadczonymi specjalistkami/specjalistami w obszarze komercjalizacji wiedzy i wyników badań oraz zarządzania zespołami badawczymi,
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Ukończenie pakietu szkoleniowego pt. „Narzędzia wspierające rozwój młodego naukowca” jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu fakultatywnego wpisanego w program studiów doktoranckich na UPWr.

Uczestnicy i warunki udziału
 • 34 doktorantek/doktorantów dowolnego kierunku studiów doktoranckich UPWr,
 • którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry zgodnie z programem studiów,
 • którzy złożą w terminie rekrutacji komplet dokumentów rekrutacyjnych: Ankietę kwalifikacyjną, Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o przetwarzaniu danych, a także: zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich na UPWr oraz o wysokości średniej z ocen uzyskanych za rok akademicki 2018/2019, zaświadczenie o otwartym (lub nie) przewodzie doktorskim,  dokumenty poświadczające aktywność naukową doktorantki lub doktoranta, CV.
Skany (lub zdjęcia) wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych prześlij na adres

email: rekrutacja.power@upwr.edu.pl  

Oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć do Sekcji Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, Gmach Główny, ul. C.K. Norwida 25, pok. 319 (III piętro) przed rozpoczęciem szkoleń.

Jeśli masz pytania co do wypełnienia dokumentów – skontaktuj się z: Anna Miechurska, email: rekrutacja.power@upwr.edu.pl, tel. 71 320 1001.

Realizacja
Szkolenie jest realizowane:

 • w grupach maksymalnie 15-osobowych,
 • w formule zdalnej – przez narzędzia GSuite oraz przez dedykowaną platformę e-learningową wykonawcy szkolenia,
 • w terminach: 1 dzień w tygodniu (dzień i godziny realizacji uzgodniony z grupą szkoleniową) przez cały semestr zimowy i letni 2020/2021,
 • dla tematu: „Wycena technologii metodą quicklook/broker technologii” przewiduje się 10 sześciogodzinnych spotkań w semestrze zimowym 2020/2021, dla tematu „Zarządzanie grupą badawczą” – 6 sześciogodzinnych spotkań w semestrze letnim 2020/2021.
Program – założenia
Wycena technologii metodą quicklook/ broker-technologii

 1. Podsumowanie wykonawcze
 2. Opis technologii
 3. Potencjalne korzyści z opracowania technologii
 4. Stan rozwoju
 5. Stan własności intelektualnej
 6. Konkurencja I technologie konkurencyjne
 7. Potencjalne rynki komercyjne (świadczenia, wymagania, korzyści)
 8. Potencjalne wyzwania (techniczne, dystrybucyjne, społeczne i ekonomiczne)
 9. Potencjalne szanse
 10. Rekomendacje i lista kontrolna kolejnych kroków

Zarządzanie grupą badawczą:

 1. Zdobywanie i negocjowanie stanowiska na wydziale oraz pojmowanie struktury Uniwersytetu
 2. Planowanie indywidualnej ścieżki kariery
 3. Organizacja czasu pracy
 4. Jak zostać opublikowanym i być bardziej zauważalnym
 5. Zarządzanie projektem
 6. Pozyskiwanie funduszy
 7. Pojmowanie transferu technologii
 8. Nauczanie i opracowywanie kursu dydaktycznego
Ważne dokumenty
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
W sprawie rekrutacji
: Anna Miechurska, tel. 71 320 1001, e-mail: rekrutacja.power@upwr.edu.pl
W sprawach merytorycznych: Kamila Ziarko, tel. 71 320 1077, e-mail: kamila.ziarko@upwr.edu.pl
Dofinansowanie
Projekt POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przewiduje między innymi działania szkoleniowe podnoszące kompetencje menedżerskie i z zakresu komercjalizacji wiedzy wyników badań.