Seminarium nt. innowacji w branży hodowców roślin

0

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Cel seminarium
Celem seminarium jest dostarczenie wiedzy i narzędzi przydatnych do tworzenia sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym, ułatwienie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich terenu województwa dolnośląskiego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Korzyści dla uczestników seminarium:

 • możliwość poznania procedur, zasad i narzędzi niezbędnych do tworzenia sieci współpracy
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich
 • możliwość nawiązania efektywnej współpracy z przedstawicielami branży i uczenia się od siebie nawzajem
 • nieodpłatnie: udział w seminarium,materiały szkoleniowe, a także nocleg i catering.
Adresaci
rolnicy, podmioty gospodarcze,przedstawiciele jednostek naukowych, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego z terenu województwa dolnośląskiego.
Data
07 – 08. 09.2017
Czas trwania
2 dni (łącznie 12 godzin)
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89-101
Program
Program seminarium obejmuje 6 modułów tematycznych:

 1. Produkcja żywności wysokiej jakości-innowacje w sektorze rolno-spożywczym
 2. Formy organizacyjno-prawne.Sposoby tworzenia zespołów branżowych
 3. Metodyka tworzenia sieci w kontekście działania Współpraca
 4. Tworzenie biznesplanu
 5. Źródła finansowania dla innowacji w sektorze rolno-spożywczym
 6. Innowacyjne rozwiązania dla branży.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć oraz praktycy specjalizujący się w danej branży.
Wymagane dokumenty
Dokumenty wymagane do realizacji projektu – Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia
Informacje dodatkowe
Szkolenie nieodpłatne
Szczegółowy program szkolenia Program szkolenia hodowcy roślin
Uczelnia zapewnia nocleg i catering.
Kontakt
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z:
Anna Kałuża-Handke
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
tel.71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl

12-2

Karta zgłoszenia  Sposób finansowania
  Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.