Opublikowano:

Joanna Chmielewska, dr inż. profesor uczelni

Jednostka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż, Zakład Technologii Fermentacji
Wolne miejsca: BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

wykorzystaniem drobnoustrojów w doskonaleniu procesów przemysłowych,
klasycznymi biotechnologiami, jak produkcja cydrów, napojów niskoalkoholowych oraz technologia winiarstwa. Wspiera dyscyplinę: Technologia żywności i żywienia. Współtworzy Wiodący Zespół Badawczy: Żywność funkcjonalna pochodzenia roślinnego. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
„Projektowanie technologiczne”, „Procesy fermentacyjne”, „Technologie przemysłów fermentacyjnych” i in.
Ważne dla tutora:
„Liczę na otwartość, kreatywność i współpracę. Jeśli nie boisz się pracy i uważasz, że mogę Cię wesprzeć w realizacji Twoich pasji i zainteresowań – zapraszam”
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r. BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Z wykształcania jestem technologiem żywności i żywienia człowieka (specjalność biotechnologia). Od 2000 roku pracuję w Zakładzie Technologii Fermentacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W pracy naukowej koncentruję się na poznawaniu drobnoustrojów, zwłaszcza drożdży, a także możliwości efektywnego ich wykorzystania w doskonaleniu procesów przemysłowych. Moje zainteresowania dotyczą między innymi produkcji bioetanolu z surowców ligninocelulozowych z udziałem niekonwencjonalnych szczepów drożdży, w tym również modyfikowanych genetycznie. Bliskie są mi także klasyczne biotechnologie, a przede wszystkim produkcja cydrów, napojów niskoalkoholowych i nieustannie fascynująca technologia winiarstwa.
Prywatnie jestem miłośniczką gór, literatury, sportów gimnastycznych i oczywiście wina oraz enoturystyki.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)