Opublikowano:

Danuta Figurska-Ciura, dr inż. profesor uczelni

Jednostka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka
Wolne miejsca: Brak miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

towaroznawstwo żywności oraz technologia produkcji, projektowanie procesów gastronomicznych, zarządzanie gastronomią. Wspiera dyscyplinę: Technologia żywności i żywienia. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
„Prawo żywnościowe”, „Projektowanie technologiczne w gastronomii”, „Wyposażanie zakładów gastronomicznych”, „Organizacja żywienia zbiorowego” i in.
Ważne dla tutora:
"Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż, Jeśli myślisz 10 lat naprzód - sadź drzewa, Jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi" Przysłowie chińskie
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r. BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze,  
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Jestem technologiem żywności, pracownikiem Katedry Żywienia Człowieka. W kręgu moich naukowych zainteresowań leży szeroko rozumiana gastronomia, od towaroznawstwa żywności i technologii produkcji różnych potraw poprzez wyposażenie zakładów gastronomicznych aż po projektowanie różnych konceptów gastronomicznych i formy organizacji i zarządzania zakładami gastronomicznymi. Ciekawi mnie dawna i nowoczesna sztuka kulinarna, jej rola i znaczenie w rozwoju kultury i zwyczajów różnych społeczności. Interesują mnie trendy i zjawiska na stale zmieniającym się rynku usług gastronomicznych ale też metody samorozwoju i uczenia innych. Za mną wiele lat pracy dydaktycznej i opieka nad ponad 70 pracami magisterskimi, inżynierskimi i licencjackimi. Chętnie opiekuję się pracami, których tematy pochodzą od ich autorów.

Uczę przedmiotów związanych z technologią gastronomii, a także podstaw prawa żywnościowego. Mam też doświadczenie w uczeniu żywienia człowieka i toksykologii żywności. Kieruję projektem HorecaDuo, w ramach którego powstały i funkcjonują pierwsze na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu studia dualne na kierunku Technologia i organizacja gastronomii.

Od tutee oczekuję otwartości i ciekawości świata, chęci rozwoju, dociekliwości i pomysłów, nawet takich, które na pierwszy rzut oka wydają się niedorzeczne i szalone. Chcę współpracować z młodymi ludźmi po to, aby razem tworzyć odżywczy koktajl z doświadczenia i świeżości. Wiedza i umiejętności w zakresie technologii gastronomii lub zainteresowanie nowoczesną dietetyką również będą mile widziane.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)