Opublikowano:

Magda Mielczarek, dr

Jednostka
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Genetyki
Wolne miejsca: BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

Analizą danych pochodzących z sekwencjonowania następnej generacji (NGS; Next Generation Sequencing), zwłaszcza z zakresu zmienności sekwencji genomów (szeroko pojęta genomika) oraz transkryptomów i ekspresji genów. Wspiera dyscypliny: Zootechnika i rybactwo oraz Nauki biologiczneSprawdź obszar specjalizacji tej tutorki w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
"Podstawy Bioinformatyki", "Bioinformatyka", "Pracownia informatyczna", "Analiza danych NGS", "Seminarium bioinformatyczne" i in. Jest też opiekunem SKN Bioinformatyków.
Ważne dla tutora:
Własna inicjatywa i sumienność.
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r.,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Z wykształcenia jestem biologiem, od 2016 roku pracuję jako adiunkt w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W pracy naukowej koncentruję się głównie na genomice zwierząt hodowlanych, jednak mam także okazje zajmować się zagadnieniami związanymi
z różnicowym profilowaniem ekspresji genów (np. u rzodkiewnika pospolitego i szczura). Jestem opiekunem merytorycznym różnych projektów realizowanych przez studentów w ramach SKN Bioinformatyków. Imponują mi sumienni studenci, którzy nie boją się wyzwań.

Praca naukowa jest również moją pasją. Jestem stypendystką nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2020-2023). Odbyłam dwa staże zagraniczne na Uniwersytecie Aarhus w Danii (2013, 2015) oraz jeden na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign w Stanach Zjednoczonych (2019). Za swoje największe osiągnięcia naukowe uznaję zrecenzowanie pracy doktorskiej i egzaminowanie doktoranta w czasie obrony na Uniwersytecie Guelph w Kanadzie (2019) oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie Purdue w Stanach Zjednoczonych (2019).

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)