Opublikowano:

Joanna Szyda, prof. dr hab. inż.

Jednostka
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Genetyki
Wolne miejsca: BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

Statystycznym modelowaniem danych biologicznych, głównie danych genomicznych pochodzących z technologii wysokoprzepustowych, takich jak sekwencje DNA całych genomów oraz ekspresja RNA na poziomie całego genomu. Wspiera dyscypliny: Zootechnika i rybactwo (pełni funkcję z-cy przewodniczącego Rady Dyscypliny) oraz Nauki biologiczne. Sprawdź obszar specjalizacji tej tutorki w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
"Bioinformatyka", "Modelowanie danych hodowlanych", "Pakiety statystyczne", "Statystyka matematyczna" i inne na kierunkach: bioinformatyka, biologia stosowana i zootechnika.
Ważne dla tutora:
Świadomość, że prowadzenie badań naukowych to dążenie do zrozumienia zjawisk (w moim przypadku) przyrodniczych, a nie produkcja publikacji naukowych i patentów.
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r. BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Pochodzę z Wrocławia, w którym zrealizowałam większość etapów mojej kariery zawodowej… jednak nie wszystkie. Doktorat obroniłam w Niemczech w Uniwersytecie Hohenheim, a na stanowisku post-doktoranckim pracowałam w Kanadzie w Lunenfeld Research Institute.
W pierwszym okresie pracy koncentrowałam się głównie na własnym rozwoju naukowym i poszerzaniu warsztatu bioinformatycznego, a od pewnego etapu doszło jeszcze zainteresowanie mentoringiem studentów i młodych naukowców. Myślę, że tak jak w przypadku większości naukowców, praca naukowa to nie tylko forma zatrudnienia, lecz także hobby. Na szczęście mam też inne, nawet starsze niż pasja naukowa – jest to jazda konna i mentoring … młodych koni ;-). Zapraszam osoby, które chcą (ciężko) popracować nad swoim rozwojem naukowym w dziedzinie biostatystyki lub bioinformatyki.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)