Opublikowano:

Robert Karczmarczyk, dr n. wet., prof. uczelni

Jednostka
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wolne miejsca: tak
Naukowo interesuje się:

chorobami zakaźnymi psów i kotów. Z racji wykształcenia także w kierunku marketingu bliskie są mu zagadnienia powiązań wykonywania zawodu lekarza weterynarii z prowadzeniem biznesu, organizacją pracy, jakością świadczonych usług. A także – etyka zawodowa lekarza weterynarii jako zawodu zaufania publicznego. Od 2017 roku organizuje konferencje z zakresu etyki zawodowej lekarza weterynarii. Wspiera dyscyplinę: WeterynariaSprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
Etyka zawodowa lekarza weterynarii, Ekonomia weterynaryjna, Marketing w praktyce weterynaryjnej, Zarządzanie zakładem weterynaryjnym dla zwierząt
Ważne dla tutora:
szczerość w relacjach student - nauczyciel
Do tego tutora może zgłosić się:
 • studentka lub student uczęszczający na zajęcia w ramach przedmiotu Ekonomia weterynaryjna,
 • z sukcesami, zainteresowaniami, dobrymi ocenami na studiach,
 • ale także/lub z problemami w odnalezieniu się na studiach i określeniu celów.
 • zainteresowana/zainteresowany współpracą tutorską przez co najmniej 1 semestr.  
Cel współpracy tutorskiej:
 • rozwój uzdolnień tutee w zakresie celów dydaktycznych przedmiotu,
 • wsparcie indywidualnych zainteresowań i działań edukacyjnych i naukowych studenta,
 • realizacja celu może polegać na przygotowaniu pracy dyplomowej w całości lub części, albo przeprowadzeniu badań, analiz, opracowaniu wyników, opracowaniu artykułu.
Tutor o sobie:
We współpracy ze studentami ważne jest dla mnie znalezienie płaszczyzny porozumienia i umiejętność dotarcia z wiedzą, trafienia z przekazem do studenta. Uważam przede wszystkim, że studiowanie to nie tylko zdobywanie wiedzy. To także korzystanie z najlepszych aspektów akademickiej atmosfery, kształtowanie właściwych nawyków, kultury zawodowej, przyswajanie dobrych obyczajów zawodowych i  akademickich –  nieodzownych w przyszłej pracy. Nie lubię impertynencji, roszczeniowości i „kombinowania”. A także nieszczerości w relacjach student-nauczyciel.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)