Opublikowano:

Ewa Hajdasz, mgr

Jednostka
Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych
Wolne miejsca: tak
Naukowo interesuje się:

wpływ wykorzystania nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, neurodydaktyka, metody skutecznego uczenia się

Prowadzi przedmioty:
język angielski ogólny, język angielski specjalistyczny
Ważne dla tutora:
wartości humanistyczne
Do tego tutora może zgłosić się:
 • studentka lub student uczęszczający na zajęcia w ramach przedmiotów: język angielski ogólny, język angielski specjalistyczny,
 • z sukcesami, zainteresowaniami, dobrymi ocenami na studiach,
 • ale także/lub z problemami w odnalezieniu się na studiach i określeniu celów,
 • zainteresowana/zainteresowany współpracą tutorską przez co najmniej 1 semestr.
Cel współpracy tutorskiej:
 • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i praca nad kształceniem konkretnych umiejętności (w związku z planowanym dalszym rozwojem studenta),
 • spotkania tutorskie będą prowadzone z uwzględnieniem konkretnych potrzeb edukacyjnych i stylów uczenia się,
 • zwiększenie biegłości w nauce języków obcych, rozwinięcie większej świadomości językowej i odkrycie swoich mocnych stron.
Tutor o sobie:

Od 20 lat pracuję jako nauczyciel języka angielskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jestem absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyłam Podyplomowe Studia Przekładu, brałam udział w 2 unijnych projektach edukacyjnych TEMPUS.

W ramach projektu  TEMPUS EFA (English for All) prowadziłam kurs Systematic Inventive Thinking z wykorzystaniem TRIZ. Jest to  metoda rozwiązywania problemów w oparciu o algorytmy służące do eliminacji powstających problemów poprzez ich analizę, wyszukiwanie sprzeczności oraz inwencyjne myślenie. Moja studentka otrzymała jedną z 5 nagród za najlepszą prezentację przedstawioną podczas konferencji The First European Student Conference TRIZ w 2012 roku. W projekcie TEMPUS ECOSTAR (English as the Cornerstone of Sustainable Technology and Research) współpracowałam z nauczycielami języka angielskiego z kilku krajów UE oraz Izraela przy m. in. opracowywaniu ram programowych dla szkolnictwa wyższego w Izraelu odpowiadających CEFR oraz materiałów edukacyjnych uwzględniających 4 umiejętności komunikacyjne (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie) z wykorzystaniem tzw. nowych technologii.

Od prawie 10 lat tworzę materiały na uczelniana platformę Moodle oraz prowadzę zajęcia z wykorzystaniem metod zdalnych (jako uzupełnienie i wzbogacenie zajęć tradycyjnych). W ankiecie pracowniczej za działalność dydaktyczną i organizacyjną (2015-2016) otrzymałam ocenę wyróżniającą. W ubiegłym roku akademickim zainicjowałam i z pomocą Zespołu wdrożyłam aplikację mobilną do nauki języków obcych LinguaTV w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych.

Nauczanie daje mi wiele satysfakcji i radości. To nie tylko moja praca, ale też moja pasja. W związku z tym, po wielu latach pracy dydaktycznej, wciąż czerpię radość z wykonywanego zawodu, szukam nowych wyzwań i ścieżek rozwoju. Kontakt ze studentami jest dla mnie źródłem pozytywnej energii. Zależy mi na tym, by studenci oprócz postępów w nauce czerpali z niej radość. Oprócz kształcenia umiejętności ściśle związanych z językiem obcym staram się służyć pomocą studentom w efektywnym uczeniu się i stwarzać możliwości do zdobywania umiejętności przydatnych w życiu zawodowym. Wierzę, że w procesie nauczania i uczenia się równie ważne jak zdobywanie umiejętności czy informacji jest rozwijanie samodzielnego myślenia, umiejętności miękkich i samopoznanie.

W pracy dydaktycznej ważne jest dla mnie zachowanie równowagi miedzy dyscypliną a eksploracją: jestem otwarta na nowe możliwości i zagadnienia, a jednocześnie dbam o postępy w pracy i jej konkretne efekty. Staram się sprawić, by zdobywanie wiedzy i umiejętności cieszyło, dawało satysfakcję i radość. Wierzę, że pasja i zaangażowanie stanowią klucz do sukcesu, a sukcesy moich studentów ogromnie mnie cieszą i motywują.

Moje zainteresowania i pasje pozazawodowe to czytanie, podróże, turystyka górska, ogród, pływanie i nurkowanie.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)