Opublikowano:

Magdalena Raftowicz, dr

Jednostka
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Nauk Ekonomicznych
Wolne miejsca: tak
Naukowo interesuje się:

krótkie łańcuchy dostaw żywności, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie międzykulturowe, marketing. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
Istotne dla Projektu – Marketing, Zarządzanie międzykulturowe na kierunkach: Ekonomia, Agrobiznes
Ważne dla tutora:
Interakcja ze studentem
Do tego tutora może zgłosić się:
 • studentka lub student uczęszczający na zajęcia w ramach przedmiotów: Marketing lub Zarzadzanie międzykulturowe na kierunkach: Ekonomia lub Agrobiznes
 • z sukcesami, zainteresowaniami, dobrymi ocenami na studiach,
 • ale także/lub z problemami w odnalezieniu się na studiach i określeniu celów,
 • zainteresowana/zainteresowany współpracą tutorską przez co najmniej 1 semestr.
Cel współpracy tutorskiej:
 • rozwój uzdolnień tutee w zakresie celów dydaktycznych przedmiotu,
 • wsparcie indywidualnych zainteresowań i działań edukacyjnych i naukowych studenta,
 • realizacja celu może polegać na przygotowaniu pracy dyplomowej w całości lub części, albo przeprowadzeniu badań, analiz, opracowaniu wyników, opracowaniu artykułu.
Tutor o sobie:

Jestem doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Université Nice Sophia-Antipolis we Francji. Obecnie pracuję jako adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Ponadto jestem dwukrotną stypendystką Ambasady Francuskiej (staż naukowy w Paryżu i Lyonie) oraz Wspólnoty Francuskiej Belgii Regionu Walonii (studia podyplomowe z Zarządzania międzykulturowego w Brukseli). Przebywałam także na stażu naukowym i dydaktycznym w Kanadzie (Laval University w Quebec oraz University of Saskatchewan), Francji (University of Western Brittany, Brest), Hiszpanii (University of la Laguna) oraz Wielkiej Brytanii (University College London) w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki pod patronatem Ministerstwa Nauki.

Prowadzę autorskie wykłady z przedmiotów: Zarządzanie międzykulturowe, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Krótkie łańcuchy dostaw żywności.

Mam w swoim dorobku także liczne wystąpienia na konferencjach międzynarodowych w USA, Francji, Włoszech, Czechach, Słowacji i Niemczech.

Jestem autorką ponad 40 publikacji naukowych, a moje zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)