Opublikowano:

Barbara Żarowska, dr hab. inż. profesor uczelni

Jednostka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Wolne miejsca: BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

rolą mikroorganizmów w żywności, wykorzystaniem niekonwencjonalnych drożdży w procesach biotechnologicznych, a także interakcjami między drobnoustrojami. Wspiera dyscyplinę: Technologia żywności i żywienia oraz Nauki biologiczne. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
„Mikrobiologia ogólna”, „Mikrobiologia żywności”, „Biotechnologie przemysłowe w żywności i farmacji”, „Biotechnologia drobnoustrojów” i in.
Ważne dla tutora:
otwartość, kreatywność, współpraca
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni studenci i studentki I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r.,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Z wykształcania jestem technologiem żywności i żywienia człowieka (specjalność biotechnologia). Od 2000 roku pracuję w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, początkowo na stanowisku adiunkta, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 2013 roku, profesora uczelni. Przez dwie kadencje (2012-2020) pełniłam funkcję prodziekana ds. studenckich, a w obecnej kadencji została mi powierzona rola  dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Od wielu lat prowadzę zajęcia na kierunkach Biotechnologia, Zarządzanie jakością i analiza żywności oraz Żywienie człowieka i dietetyka z przedmiotów takich jak: Mikrobiologia ogólna i żywności, Biotechnologie przemysłowe w żywności i farmacji oraz Biotechnologia drobnoustrojów. W pracy naukowej koncentruję się na roli mikroorganizmów w żywności, wykorzystaniu niekonwencjonalnych drożdży w procesach biotechnologicznych, a także badaniem interakcji między drobnoustrojami. Szczególnie interesuje mnie  zjawisko killerowe u drożdży oraz możliwości jego wykorzystania w biologicznej ochronie roślin.

Prywatnie interesuję się stosunkami społeczno-politycznymi na świecie, jednakże prawdziwą przyjemność sprawiają mi piesze wędrówki, czytanie książek i podróże.

Jeżeli interesujesz się mikrobiologią, jesteś osobą kreatywną, otwartą na nowe wyzwania  i nie boisz się pracy – zapraszam. Liczę na otwartość, kreatywność i współpracę. Ze swojej strony oferuję wsparcie merytoryczne, inspiracje oraz przyjazną atmosferę.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)