Opublikowano:

Anna Wondołowska-Grabowska, dr inż.

Jednostka
Wydział Przyrodniczo Technologiczny, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Wolne miejsca: brak miejsc w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

uprawą roślin włóknistych, oleistych i bobowatych, technologią roślin przemysłowych i energetycznych, rolnictwem precyzyjnym, oceną jakości olejów roślinnych, możliwością stosowania nanotechnologii w rolnictwie. Wspiera dyscyplinę: Rolnictwo i ogrodnictwo. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
„Optymalizacja i symulacja procesów produkcji”, „Czynniki środowiskowe i ekonomiczne w projektowaniu technologii upraw roślin rolniczych i energetycznych”, „Diagnozowanie stanu roślin uprawnych”, „Szczegółowa uprawa roślin”, „Podstawy agroenergetyki” itd.
Ważne dla tutora:
„Aby osiągnąć wielkie rzeczy musimy nie tylko działać, ale i marzyć, musimy nie tylko planować, ale też wierzyć”. Anatole France
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r.,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Lubię działać i zdobywać różne umiejętności. Z wykształcenia jestem, między innymi, technikiem budowlanym. Pracowałam przez kilka lat w budownictwie (blacharz-dekarz, majster, p.o. kierownik). Ukończyłam Akademię Rolniczą i Studium Pedagogiczne z Elementami Informatyki na Politechnice we Wrocławiu. Byłam radną Powiatu Kamiennogórskiego, pełnomocnikiem w sądach i pełnomocnikiem w poszukiwaniu zaginionych osób. Brałam udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej i byłam współorganizatorem lub wykonawcą dużych przedsięwzięć kulturalnych. Byłam instruktorem OC, zdobyłam prawo jazdy kat. A, B, T, jestem operatorem kombajnów. Ukończyłam ponad 20 różnych kursów i szkoleń, w tym szkoleń z metod aktywizujących w dydaktyce.

Odbyłam staże zagraniczne na Uniwersytecie w Zagrzebiu, w Canakkale oraz na Uniwersytecie w Pradze. Jestem członkiem kolegium redakcyjnego zagranicznych czasopism naukowych Bulletin of Uman National University of Horticulture oraz członkiem rady doradczej COMU Journal of Agriculture Faculty.

Brałam udział w projekcie unijnym „Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych”. Byłam kierownikiem i głównym wykonawcą grantu KBN. Pozyskałam fundusze na zakup aparatury laboratoryjnej dla jednostki macierzystej. Prowadziłam szkolenia Nowoczesne i innowacyjne technologie oraz Precyzyjne rolnictwo – nowoczesne i ekonomiczne w ramach realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Prowadziłam szkolenia dla pracowników ARiMR. Jestem członkiem Rady Ekspertów portalu AgroFakt.pl.

Wypromowałam 58 magistrów i inżynierów, recenzowałam 60 prac dyplomowych. Jestem autorką 14 nowych przedmiotów. Od wielu lat jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Koniczynka. Członek Rady Dyscypliny na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym i członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2020-2024.

Prywatnie mężatka, troje dzieci. Lubię fotografować i majsterkować.

Sprawia mi radość, kiedy mogę się podzielić swoją wiedzą i kiedy mogę uczyć się od innych. W pracy ze studentami poruszam, między innymi, zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami w uprawie roślin polowych, porównaniem różnych systemów upraw i ich uwarunkowaniami ekonomicznymi, wykonuję analizy chromatograficzne i przeprowadzam badania laboratoryjne oraz polowe.

Jeżeli lubisz działać, nie boisz się wyzwań, a ja mogę Tobie w tym pomóc – zapraszam!

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)