Opublikowano:

Katarzyna Pawęska, dr hab. inż. profesor uczelni

Jednostka
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakład Infrastruktury i Techniki Sanitarnej, Instytut Inżynierii Środowiska
Wolne miejsca: BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

oczyszczaniem ścieków w układach naturalnych i semi-naturalnych, układami constructed wetlands, hydroponiką, oczyszczaniem ścieków o trudnym składzie fizykochemicznym, jakością wód miejskich i sposobami jej poprawy. Wspiera dyscyplinę: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Współtworzy Wiodący Zespół Badawczy: Woda – Klimat – Środowisko. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
„Technologia wody i ścieków”, „Technologia gospodarki wodno-ściekowej”, „Lokalne oczyszczalnie ścieków”, „Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków i osadów” i in.
Ważne dla tutora:
„Nauka powinna być użyteczna, wiedzę zdobytą w trakcie studiów powinniśmy wykorzystywać i przekazywać dalej”.
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r. BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Od początku mojej pracy zawodowej jestem związana z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, działam również aktywnie w terenie, bezpośrednio na obiektach oraz w laboratorium.

Oczyszczanie ścieków nie musi być nudne!
Wspólnie możemy zaprojektować Twoje własne doświadczenie, pracować w terenie i w laboratorium, zweryfikować postawione hipotezy, opracować wyniki badań naukowych ….

Doświadczenie
Dyplom doktora nauk rolniczych (specjalność: oczyszczalnie ścieków) uzyskałam w 2006 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu, następnie w 2017 r. uzyskałam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności gospodarka wodno-ściekowa. Od wielu lat prowadzę zajęcia na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

Prywatnie
Czytam i jeszcze raz czytam, a jeśli nie czytam to jestem na spacerze z psem, najczęściej w górach. Wszędzie gdzie jestem sprawdzam, czy można poprawić sposób gospodarowania wodą i ściekami, nawet w trakcie trekkingu.

Nauka powinna być użyteczna, wiedzę zdobytą w trakcie studiów powinniśmy wykorzystywać i przekazywać dalej. Lubię wyzwania i pracę w zespole.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)