Opublikowano:

Piotr Ordon, dr

Jednostka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Fizyki i Biofizyki
Wolne miejsca: brak miejsc w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

badaniem reakcji chemicznych przy zastosowaniu narzędzi fizyki teoretycznej oraz pakietów obliczeniowych chemii kwantowej. Opracował nowatorską metodę wyznaczania mechanizmu reakcji chemicznej przy wykorzystaniu siły wewnątrz molekularne oraz ich zmienność na ścieżce reakcji. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
„Fizyka”, „Fizyka z elementami agrofizyki” i in.
Ważne dla tutora:
„Student zgłębiający fizykę lub chemię może znaleźć we mnie przewodnika, który pomoże wyobrazić sobie zjawiska na pozór nowe i trudne”.
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r. W bieżącym semestrze rekrutacja do tego tutora została zakończona,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Jestem fizykochemikiem. W młodości ukończyłem XIV Liceum im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w klasie mat. fiz. chem. Studia magisterskie z fizyki ukończyłem na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Fizyka Stosowana. Doktorat z chemii teoretycznej obroniłem w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej. Wcześniej przed obroną odbyłem staż w laboratorium chemii kwantowej na Uniwersytecie Dalhousie w Halifaxie (Kanada) oraz w Laboratoire de Physique des Solides Uniwersytetu Paris XI w Orsay pod Paryżem. Po doktoracie dwa lata spędziłem w Laboratorium Chemii Teoretycznej na Wydziale Mikro Inżynierii Uniwersytetu w Kioto (Japonia) jako stypendysta JSPS (Japanese Society for Promoting Science). Następnie byłem wizytującym profesorem na Uniwersytecie stanu Nebraska w Lincoln.

Moja praca naukowa zaowocowała ponad dwudziestoma publikacjami w czasopismach o zasięgu światowym. Brałem udział w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych fizyce i chemii kwantowej, chemii teoretycznej, reaktywności chemicznej.

Potrafię współpracować w zespole, jestem bardzo wyrozumiały i cierpliwy, wytrwały w dążeniu do celu. Student zgłębiający fizykę lub chemię może znaleźć we mnie przewodnika, który pomoże wyobrazić sobie zjawiska na pozór nowe i trudne, przyswoić sobie ich opis, który dzięki wspólnemu zaangażowaniu stanie się łatwy i oczywisty. Student zainteresowany modelowaniem molekularnym pozna sposoby wniknięcia w świat molekuł i ich oddziaływań.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)