Opublikowano:

Siwińska Natalia, dr n. wet.

Jednostka
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
Wolne miejsca: brak miejsc w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

chorobami wewnętrznymi koni, ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii, pulmonologii, gastroenterologii, nefrologii z urologią, nowymi biomarkerami umożliwiającymi poprawę diagnostyki
klinicznej chorób koni. Wspiera dyscyplinę: Weterynaria. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr.

Prowadzi przedmioty:
„Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna zwierząt domowych”, „Choroby wewnętrzne koni”, „Staże kliniczne z chorób wewnętrznych koni" itd.
Ważne dla tutora:
‘’Nauka to podróż, która trwa przez całe życie”. Jeśli masz otwarty umysł, jesteś pracowity i chcesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, zapraszam do współpracy.
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r.,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Jestem absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Chorobami koni zajmuję się od skończenia studiów, jednak końmi interesuję się już od dziecka. Swoje bogate doświadczenie zdobywałam w wielu klinikach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Po skończeniu studiów odbyłam staż w Klinice dla Koni Equi Vet Serwis, gdzie później pracowałam jako samodzielny lekarz. Ponieważ w pracy klinicznej wciąż mi czegoś brakowało, od 2015 roku związałam się zawodowo z Katedrą Chorób Wewnętrznych Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas swojej wieloletniej praktyki doświadczenie zdobywałam w wielu renomowanych ośrodkach leczenia koni jak m.in. TiHO w Niemczech, VetMedUni w Austrii, Animal Health Trust w Wielkiej Brytanii,  Clinique vétérinaire équine de Grosbois we Francji, Weipers Centre Equine Hospital w Szkocji, Animal Clinic (Equine cardioteam) Ghent University w Belgii.

Moje główne zainteresowania kliniczne to choroby wewnętrzne koni – w szczególności choroby układu oddechowego, kardiologia, choroby układu pokarmowego, choroby układu moczowego, choroby wątroby oraz diagnostyka ultrasonograficzna klatki piersiowej (w tym serca) i jamy brzusznej. Dwie z tych dziedzin medycyny stały się tematem mojej pracy doktorskiej. Diagnozuję pacjentów z dokładnością, według zasady „po nitce do kłębka”, a współpraca z wieloma ośrodkami z zagranicy pozwala mi konsultować swoich pacjentów z najlepszymi specjalistami na świecie. Dodatkowo od 2016 roku, jako jedna z nielicznych, zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób osłów. Swoje doświadczenie w tym temacie zdobywałam podczas stażu w The Donkey Sanctuary w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu pod moją opieką znajduje się wielu oślich pacjentów.

Z wielką chęcią udzielam konsultacji z dziedziny chorób wewnętrznych koni oraz medycyny osłów, zarówno właścicielom tych zwierząt, jak i lekarzom i studentom weterynarii. Praca dydaktyczna jest dla mnie dzieleniem się wiedzą i umiejętności oraz stawianiem sobie i studentom nowych wyzwań.

Poza działaniem klinicznym i dydaktycznym jestem naukowcem i współautorem wielu publikacji naukowych, dotyczących ww. tematów moich zainteresowań, w renomowanych czasopismach naukowych. Dla mnie nauka jest nierozłącznie połączona z praktyką, a każde moje działania naukowe mają przysłużyć się obecnym i przyszłym klinicystom.

W wolnych chwilach uwielbiam podróżować, uprawiać rozmaite sporty, a także słuchać muzyki swingowej (i do niej tańczyć).

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)