Opublikowano:

Dorian Nowacki, dr n. med.

Jednostka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka
Wolne miejsca: brak miejsc w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

rolą żywienia i substancji bioaktywnych w prewencji chorób cywilizacyjnych w szczególności w chorobach sercowo-naczyniowych. Wspiera dyscyplinę: Technologia żywności i żywienia. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr.

Prowadzi przedmioty:
"Interwencje żywieniowe i dietetyczne", "Żywność o cechach funkcjonalnych", "Dietoterapia w chorobach nowotworowych", "Wprowadzenie do dietetyki", "Podstawy dietetyki klinicznej", "Dietoterapia w zaburzeniach metabolicznych i endokrynologicznych" i in.
Ważne dla tutora:
"Na stu ludzi gotowych pomóc, o ile nie potrwa to długo - aż czterdziestu dziewięciu; dobrych zawsze, bo nie potrafią inaczej - czterech, no może pięciu;" (Wisława Szymborska, "Przyczynek do statystyki")
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady. Szczególnie zapraszam studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r.,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Swoją przygodę z pracą naukową zacząłem jeszcze na studiach magisterskich na kierunku biotechnologia molekularna na Politechnice Wrocławskiej. Jako student dostałem wyjątkową szansę, aby realizować badania do pracy magisterskiej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu „Tor Vergata” w Rzymiem, gdzie spędziłem blisko rok. We Włoszech realizowałem badania dot. wpływu mikrograwitacji na rozwój mysich zarodków i ciał embroidalnych. Z Rzymu wróciłem z pracą magisterską i jak każdy absolwent zacząłem rozglądać się za swoim miejscem w świecie zawodowym. Tak trafiłem na Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, który kilka lat później nadał mi stopień doktora nauk medycznych. To tam właśnie moje zainteresowania zaczęły kierować się ku dietetyce i żywieniu człowieka. Moja praca doktorska dotyczyła badań nad rolą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (tj. fosfolipidy, kwasy omega-3, omega-6) w prewencji oraz terapii chorób sercowo-naczyniowych. W trakcie doktoratu miałem okazję pracować na Wydziale Medycznym Sackler Uniwersytetu Tel Awiwu w Izraelu oraz na kilka miesięcy wróciłem do Rzymu, gdzie rozwijałem się naukowo w Consiglio Nazionale delle Ricerche. Po doktoracie pracowałem miedzy innymi na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach rządowego programu Top500innovators zdobywałem doświadczenie międzynarodowe na Uniwersytecie Oxfordzkim oraz Uniwersytecie Cambridge, gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z pojęciem „tutoringu” oraz gdzie rozwijałem swoje zainteresowania w dziedzinie transferu wiedzy i innowacji ze środowiska akademickiego do gospodarki.

Jestem autorem i współautorem publikacji medycznych o zasięgu międzynarodowym (m. in. w czasopismach z grupy Nature), a także współtwórcą patentów. Jako założyciel Health Inn Med (www.healthinnmed.pl) od kilku lat, w sektorze prywatnym, zajmuję się dietetyką oraz żywieniem medycznym, gdzie realizuję się w pracy głównie z pacjentami.

Ostatecznie swoje miejsce naukowe odnalazłem tutaj – w Katedrze Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – gdzie mam nadzieję zajmować się tematyką dotyczącą zastosowania żywności funkcjonalnej i związków aktywnych biologicznie w prewencji chorób cywilizacyjnych.

 

 

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)