Opublikowano:

Ewa Piotrowska, dr inż.

Jednostka
Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wolne miejsca: BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

psychologią, psychologia odżywiania, psychodietetyką, socjologią,
antropologią i polityką wyżywienia ludności. Lubię też matematykę i chemię. Interesuje mnie także – z racji mojego powołania – teologia, historia duchowości i religioznawstwo. Wspiera dyscyplinę: Technologia żywności i żywienia. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w bazie wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
Podstawy żywienia człowieka, Toksykologia i higiena żywności, Metodologia i planowanie badań żywieniowych, Psychologia żywienia, Psychodietetyka, seminaria licencjackie i magisterskie
Ważne dla tutora:
Moim hasłem wywoławczym jest: Kochaj to, co kochają młodzi, a młodzi pokochają to, co ty kochasz.
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r. BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Pasjonuję się czytaniem książek, pasjonuje mnie także teatr i mam wykształcenie w tym kierunku. Interesuję się sportem, szczególnie siatkówką, piłką nożną i skokami narciarskimi. Przez wiele lat trenowałam szermierkę w sekcji floret. Czuję się bardzo dobrze w gronie
ludzi młodych. Interesuje mnie ich rozwój osobowościowy (duchowy, emocjonalny i psychologiczny) oraz rozwój zawodowy oraz społeczny. Uczę się ciągle od nowa słuchać ludzi. Staram się być otwarta
na różnych ludzi i kochać człowieka – jest on po prostu piękny.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)