VII Ogólnopolski Kongres Tutoringu (on-line)

639

Cel
Collegium Wratislaviense, partner UPWr w zakresie rozwiązań wspierających wdrażanie idei tutoringu akademickiego, organizuje VII edycję ogólnopolskiego wydarzenia promującego najlepsze rozwiązania z zakresu tutoringu. W tegorocznej edycji, której organizatorzy poszukują odpowiedzi na pytanie:  “Dobro, piękno, prawda w edukacji czy coś w zamian?”, wezmą udział przedstawiciele uczelni wyższych, szkół, specjalistów z zakresu usług rozwojowych. Udział w Kongresie umożliwia zdobycie i wymianę doświadczeń z wykorzystania narzędzi tutoringowych, w szczególności w obszarze dydaktyki akademickiej. Tegoroczny Kongres jest realizowany w formule on-line.
Uczestnicy
•  osoby zainteresowane wykorzystaniem i wdrażaniem tutoringu,
•  każdy uczestnik może wziąć udział w sesji głównej o charakterze wykładowym oraz w sesjach równoległych o charakterze warsztatowym.
Data
25, 26, 27 września 2020 r.
Program
•  szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie organizatora www.kongrestutoringu.pl/program.
Prelegenci
•  wykładowcy, trenerzy, nauczyciele, autorytety w dziedzinie edukacji spersonalizowanej, w szczególności tutoringu,
•  szczegółowe informacje o prelegentach znajdują się na stronie organizatora głównego www.kongrestutoringu.pl/prelegenci.
Rekrutacja
•  zapisu na Kongres można dokonać na stronie organizatora www.kongrestutoringu.pl/zgloszenia.
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 12