Czy sarna jest żoną jelenia? – wycieczka edukacyjna

48

 

Adresaci
uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
4 godziny: 2 godziny zajęć teoretycznych, 2 godziny zajęć praktycznych
Miejsce zajęć
Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Złotówku (gmina Zawonia)
Czego nauczymy
1. Dostrzegania współzależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem, znaczenia ekologii oraz istoty ochrony przyrody
2.Rozpoznawania rodzimych gatunków zwierząt wolno żyjących
3.Obserwacji i analizy zachowań typowych  dla przedstawicieli poszczególnych gatunków
4.Wyjaśnimy zasady realizowanej w Polsce gospodarki łowieckiej jako elementu ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego
5. Zapoznamy z celami i zadaniami ośrodków  hodowli zwierząt.
6. Zasad postępowania ze zwierzętami dzikimi w przypadku bliskiego kontaktu z nimi oraz możliwości udzielania pomocy rannym lub niepełnosprawnym zwierzętom wolno żyjącym.
7. Najnowsze uregulowania prawne dotyczące zwierzyny dzikiej oraz ich legislacyjne konsekwencje w poszczególnych regionach kraju.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć oraz praktycy specjalizujący się w danej dziedzinie
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
możliwość zorganizowania transportu ze szkoły do Ośrodka i z powrotem – indywidualna wycena usługi
minimalna liczba uczestników – 45 osób
możliwość organizacji ogniska – dodatkowy koszt 4 zł za osobę
Kontakt
Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
tel.71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl.