Kurs adaptacyjno-językowy dla obcokrajowców

668

Adresaci:
studenci z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu i innych krajów,
pierwszeństwo mają studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Czego nauczymy:
sprawniejszego posługiwania się językiem polskim (30 godzin intensywnego kursu języka polskiego),
swobodnego poruszania się po Uczelni i jej strukturach oraz dostarczymy wiedzy, gdzie co załatwić,
umiejętności zdobywania potrzebnych informacji,
zapoznamy z prawami i obowiązkami obcokrajowca w Polsce,
wskażemy najważniejsze miejsca we Wrocławiu z punktu widzenia studenta,
zapoznamy z ważnymi instytucjami  państwowymi, Biurem Karier UPWr, Kampusem Grunwaldzkim i Kampusem Biskupin.
Program kursu:
1. Zajęcia językowe.
2. Spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studenckiego.
3. Spotkanie z INFOlink.
4. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Ukraina.
5. Spotkanie z przedstawicielem NFZ.
6. Spotkanie z Policją.
7. Warsztaty z Biurem Karier UPWr – motywacja i rynek pracy.
8. Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem.
9. Zwiedzanie Kampusów Grunwaldzkiego i Biskupin.
Termin kursu:
wrzesień 2018
Czas trwania:
7 dni
Miejsce szkolenia:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: zajęcia językowe i spotkania z przedstawicielami wybranych instytucji,
Kampus Grunwaldzki i Kampus Biskupin: zajęcia w plenerze.
Informacje dodatkowe
wielkość grupy – 15 osób,
kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się min. 12 osób,
cena obejmuje udział w kursie, materiały szkoleniowe, przejazdy MPK oraz noclegi w domu studenckim (pokoje 2 i 3-osobowe)
Kontakt
Anna Kałuża-Handke, tel. 71 320 51 20, anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl