Dobra kultura rolna

398

Cel szkolenia
Szkolenie pozwoli na poznanie i wprowadzeniu w życie w gospodarstwie odpowiednich standardów związanych z dobrą kulturą rolną, wymaganych przy otrzymywaniu subwencji a także uwypukli szczególne sytuacje podczas kontroli pracowników ARiMR
Adresaci
producenci rolni, doradcy rolniczy, pracownicy ARiMR
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
12 godzin
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
  • Zasady gospodarowania zgodnie z wytycznymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej
  • Założenia i wymagania dla działań związanych prowadzeniem gospodarstw w systemie rolnictwa integrowanego
  • Znaczenie płodozmianów i międzyplonów w kształtowaniu środowiska glebowego i produkcyjności roślin
  • Choroby gleby jako skutki „nowoczesnej agrotechniki”
  • Uprawa konserwująca i strip-till – technologie uprawy przyjazne środowisku. Wpływ rożnych systemów uprawy roli na stan upraw i plonowanie roślin.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa min. 12 osobowa
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20