Drzewa – od magii do wiedzy

Adresaci
uczniowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich
Data
do uzgodnienia; optymalne terminy, ze względu na dostępność materiału edukacyjnego: wrzesień – październik oraz kwiecień – czerwiec
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych w Pawłowicach, Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice, ul. Pawłowicka 87/89, 101 51-250 Wrocław
Czego nauczymy?
– o wierzeniach i legendach związanych z drzewami – o roli drzew w kulturze i sztuce,
– rozumienia funkcji drzew, wynikających z morfologii i fizjologii,
– jakie są metody badań drzew i informacje, jakie możemy z nich uzyskać,
– praktycznego zdobywania wiedzy w Arboretum (zajęcia odbywają się w formie spaceru po parku).
Kadra
Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalizujący się w obszarze dendrologii
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia
Grupa 15-osobowa.
Koszt zajęć : 750 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 48 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20