Komputerowe systemy wspomagania decyzji w rolnictwie

315

Adresaci
domownicy gospodarstw rolnych, doradcy rolniczy, księgowi branży rolnej i spożywczej,producenci rolni
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
8 godzin
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec, ul. Wschodnia 68,51-250 Wrocław
Program
– historia, definicje, możliwości
– programy stosowane w ochronie roślin, modele
– wspomaganie decyzji w nawożeniu
– wyszukiwanie danych i informacji
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Katedry Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel./fax 71 320 10 00