Magazynować energię czy wykorzystywać ją bezpośrednio?

33

Adresaci
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele biologii i przyrody, rodzice i opiekunowie uczniów, szkolne koła zainteresowań
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– jak policzyć zapotrzebowanie na energię elektryczną?,
– dobór mocy paneli fotowoltaicznych
– podstawy projektowania instalacji fotowoltaicznych
– magazynować energię czy wykorzystywać ją bezpośrednio?
– ochrona środowiska dzięki wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 15-osobowa.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20