Cykl ogólnopolskich konferencji pt. „O edukacji inaczej”

350

Patronat
Poszczególne, corocznie organizowane konferencje w cyklu „O edukacji inaczej” cieszą się patronatem honorowym: Pana Prezydenta Wrocławia, JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, JM Rektora Politechniki Wrocławskiej.
Cel
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Politechniką Wrocławską ze wsparciem merytorycznym Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, organizuje corocznie ogólnopolską konferencję z cyklu „O edukacji inaczej”.

Każda edycja konferencji jest poświęcona określonemu zagadnieniu. Dotychczas podejmowano problemy: komu i do czego potrzebna jest szkoła (2016), edukacji opartej na dowodach (2017), dobrostanu nauczyciela (2018), edukacji w epoce cyfrowej (2019).

Wspólnym mianownikiem konferencji „O edukacji inaczej” jest dyskusja o różnych obliczach edukacji. Uczestnicy próbują odpowiedzieć na pytanie czego i jak uczyć, poznają możliwości zastosowania nowych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.

Uczestnicy 
Konferencje z cyklu „O edukacji inaczej” są dedykowane nauczycielom – zarówno na niższych etapach kształcenia, jak i na poziomie akademickim, studentom, doktorantom – wszystkim tym, dla których jakość kształcenia i warunki uczenia się oraz nauczania są istotne.

Do udziału w konferencjach zapraszamy:

 • nauczycieli w szkołach i na wyższych uczelniach
 • kadrę zarządzającą edukacją (oświatą i dydaktyką akademicką)
 • studentów, doktorantów, zainteresowanych zagadnieniami kształcenia,
 • konsultantów i doradców ośrodków doskonalenia nauczycieli.
Data
Zazwyczaj – IV kwartał. Kolejna konferencja jest planowana na IV kwartał 2020 roku.
Miejsce 
Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław-Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Program 
W poszczególnych edycjach konferencji szukamy odpowiedzi na pytania:

 • o efektywność i jakość kształcenia
 • oczekiwania studenta/potrzeby nauczyciela
 • funkcje poznawcze środowiska i wykorzystywanych koncepcji oraz narzędzi dydaktycznych
 • wizję współczesnej edukacji na etapach od nauczania przedszkolnego do kształcenia akademickiego.

Obrady są prowadzone w częściach: wykładowej i warsztatowych.

Nauczycieli akademickich UPWr zainteresowanych podjęciem konkretnego zagadnienia podczas przyszłej konferencji lub zainteresowanych wystąpieniem z własnym referatem prosimy o kontakt: innowacyjnadydaktyka@upwr.edu.pl.

Prelegenci 
Zespół wybitnych naukowców, nauczycieli szkolnych i akademickich, pedagogów, psychologów, trenerów.  W poszczególnych edycjach konferencji prelekcje wygłaszali m.in.:

 • prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer – ekspert i autorytet w tematyce edukacji informatycznej i medialnej, członek Rady MEN ds. Informatyzacji Edukacji, przewodniczący Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych,
 • prof. Krzysztof Tokarski – kieruje Zakładem Fizjologii w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie,
 • prof. Włodzisław Duch – kognitywista,
 • prof. Wiesława Limont – psycholog zdolności i twórczości,
 • Maciej Benewicz – coach, pisarz, artysta.
Wrocławski Slam Dydaktyczny 2019 
W 2019 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zorganizował w ramach konferencji konkurs dydaktyczny. Jego uczestnicy, nauczyciele różnych szczebli nauczania, w tym dydaktycy akademiccy dzielili się dobrymi praktykami dydaktycznymi, swoim warsztatem i osiągnięciami. Szczegółowo o konkursie i jego wynikach: www.cku.upwr.edu.pl/product/wroclawskislamdydaktyczny/
Zapisy i opłaty 
Zapisy na konferencje są prowadzone przez Uniwersytet Wrocławski w określonym dla każdej edycji terminie. Szczegółowe informacje na temat konferencji, warunki udziału, formularz zgłoszeniowy na stronie są prezentowane z wyprzedzeniem na stronie www.oedukacjiinaczej.pl
Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław-Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu.

Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego
C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
innowacyjnadydaktyka@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 12, 726 700 702