Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości rolnej – podstawy

640

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
doradcy rolniczy, księgowi branży rolnej i spożywczej, ogrodnicy, producenci rolni, sadownicy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
24 h (3 dni)
Miejsce szkolenia
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– Istota, funkcje oraz zakres rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
– Specyficzne cechy rachunkowości w gospodarstwie rolnym
– Majątek gospodarstwa rolnego oraz źródła jego pochodzenia
– Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym
– Ewidencja zapasów
– Ewidencja produkcji roślinnej
– Ewidencja pasz
– Ewidencja inwentarza żywego
– Ewidencja ilościowa gospodarstwa domowego
– Ewidencja pracy
– Ewidencja środków trwałych
– Zamknięcie roczne
– Obliczanie wyniku gospodarstwa
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania oraz wyżywienia.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20

Karta zgłoszeniaSposób finansowania
Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.