Reakcje jonowe strącania osadów i reakcje jonowe przebiegające z wydzieleniem produktów gazowych

33

Adresaci
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25
Program
– reakcje probówkowe polegające na strącaniu osadów soli glinu, cynku, wapnia, srebra, żelaza i innych pierwiastków
– reakcje probówkowe z wydzieleniem produktów gazowych
– wybrane metody otrzymywania soli
– reakcje zobojętniania
– zapis cząsteczkowy i jonowy reakcji
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.< Grupa 15-osobowa.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20