Wysokie napięcie, niskie napięcie – które jest groźne?

Adresaci
Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 (wykład+warsztaty)
Program
– Nie mylmy napięcia z potencjałem
– Kiedy napięcie elektryczne jest niebezpieczne? Wysokie a jednak nie szkodzi, niskie i szkodliwe.
– Jak zabezpieczamy się przed porażeniem elektrycznym? Zabezpieczenia techniczne i bezpieczne postępowanie z urządzeniami wysokonapięciowymi.
– Czy pioruny są niebezpieczne?
– Jak postępować w przypadku porażenia prądem?
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 15-osobowa.
Koszt zajęć : 750 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 48 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20