Opublikowano:

Agnieszka Żak-Bochenek, dr

Jednostka
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
Wolne miejsca: BRAK miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

Immunologią weterynaryjną, immunologią kliniczną koni, chorobami wewnętrznymi koni,  immunologią przewodu pokarmowego i błon śluzowych. Wspiera dyscyplinę: Weterynaria. Sprawdź obszar specjalizacji tej tutorki w Bazie Wiedzy UPWr 

Prowadzi przedmioty:
„Immunologia weterynaryjna”, „Immunologia kliniczna”, „Choroby wewnętrzne koni”, „Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna” i in.
Ważne dla tutora:
Zaangażowanie i chęć poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania.
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r. Brak miejsc u tego tutora w bieżącym semestrze. 
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Jestem absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2019 roku obroniłam pracę doktorską dotyczącą wpływu wieku, zaburzeń endokrynologicznych oraz metabolicznych na produkcję białek ostrej fazy u koni. W 2019 ukończyłam studia specjalizacyjne w zakresie chorób koni na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Swoją obecną aktywność zawodową koncentruję głównie wokół immunologii klinicznej koni, a w szczególności zajmuję się badaniem odporności układu pokarmowego i błon śluzowych. Jednakże, mój dorobek naukowy zawiera wiele publikacji dotyczących chorób wewnętrznych koni w szerszym spojrzeniu. Wyniki moich badań przedstawione zostały zarówno w wielu publikacjach w czasopismach z listy JCR jak również podczas konferencji zarówno krajowych jak i zagranicznych. Odbyłam również staże i szkolenia zagraniczne, w tym w Gluck Equine Research Center, University of Kentucky; Stiftung Tierärtzliche Hochschule Hannover, Klinik für Pferde; Praktische Geriatrie beim Pferd, Frankfurt, Niemcy.

Zarówno podczas studiów doktorskich, jak również po rozpoczęciu pracy na Uniwersytecie chętnie uczestniczyłam w studenckich aktywnościach, takich jak dodatkowe wykłady, seminaria czy warsztaty praktyczne. Wraz ze studentami weterynarii prowadziłam wiele projektów naukowych, również podczas obozów naukowych, a wyniki prowadzonych badań zostały opublikowane zarówno w postaci artykułów jak i prezentacji konferencyjnych. Bardzo doceniam u studentów chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy, staram się pomagać w znalezieniu odpowiedzi na trudniejsze pytania.

Droga Studentko/ Drogi Studencie: jeżeli nasze naukowe zainteresowania pokrywają się i nie boisz się pracy i wyzwań – zapraszam do współpracy.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)