Opublikowano:

Szymon Szewrański, prof. dr hab. inż.

Jednostka
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Gospodarki Przestrzennej
Wolne miejsca: tak
Naukowo interesuje się:

zarządzaniem środowiskiem, zarządzaniem przestrzenią, oceną oddziaływania na środowisko, zrównoważonym rozwojem, polityką i prawem ochrony środowiska, ochroną środowiska w gospodarce przestrzennej, ekonomią i wyceną środowiska, systemami informacji przestrzennej GIS, systemami analityki gospodarczej BI (business intelligence). Wspiera dyscypliny: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
Istotne dla projektu - Seminarium dyplomowe na kierunku Gospodarka przestrzenna
Ważne dla tutora:
samodzielność, odpowiedzialność, dociekliwość
Do tego tutora może zgłosić się:
 • studentka lub student uczęszczający na zajęcia w ramach Seminarium dyplomowego na kierunku Gospodarka przestrzenna,
 • z sukcesami, zainteresowaniami, dobrymi ocenami na studiach,
 • ale także/lub z problemami w odnalezieniu się na studiach i określeniu celów.
 • zainteresowana/zainteresowany współpracą tutorską przez co najmniej 1 semestr, począwszy od semestru zimowego 2021/2022.
Cel współpracy tutorskiej:
 • rozwój uzdolnień tutee w zakresie celów dydaktycznych przedmiotu,
 • wsparcie indywidualnych zainteresowań i działań edukacyjnych i naukowych studenta,
 • realizacja celu może polegać na przygotowaniu pracy dyplomowej w całości lub części, albo przeprowadzeniu badań, analiz, opracowaniu wyników, opracowaniu artykułu.
Tutor o sobie:

Jestem specjalistą z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Prowadzę interdyscyplinarne badania dotyczące prognozowania i oceny skutków środowiskowych powodowanych zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym. Interesuję się problemami zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi w warunkach adaptacji do zmian klimatu. Specjalizuję się także w stosowaniu innowacyjnych narzędzi GIS, BI (business intelligence) i systemów wsparcia decyzyjnego w ochronie środowiska. Kieruję pracami Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Ukończyłem studia podyplomowe: „Executive MBA” Central Connecticut State University/Politechnika Wrocławska (2014), „Prawo Ochrony Środowiska” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2001); „Systemy Informacji o Terenie i Pomiary GPS” na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2005); „Urbanistyka i planowanie przestrzenne” na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (2007).

Więcej: Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych (upwr.edu.pl)

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)