Opublikowano:

Błażej Poźniak, dr hab. prof. uczelni

Jednostka
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Farmakologii i Toksykologii
Wolne miejsca: brak miejsc w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

Moje główne zainteresowanie to farmakokinetyka leków przeciwbakteryjnych u ptaków, próbuję zrozumieć jak czynniki fizjologiczne wpływają na dyspozycję leków, w jaki sposób można to modelować i zastosować w optymalizacji dawkowania. Drugim obszarem zainteresowań jest ocena biologicznych właściwości nowych materiałów in vitro – szczególnie skupiam się na ocenie cytotoksyczności nanocząstek w stosunku do komórek ustalonych linii zwierząt i człowieka. W ostatnim czasie zaczynam eksplorować nowy dla mnie obszar badań – biofilm bakteryjny jako czynnik odpowiedzialny za oporność na antybiotykoterapię. Wspiera dyscyplinę: WeterynariaSprawdź obszar specjalizacji tego tutora w Bazie Wiedzy UPWr

Prowadzi przedmioty:
"Toksykologia weterynaryjna", "Farmakologia kliniczna psów i kotów", "Veterinary toxicology", "Clinical pharmacology of dogs and cats", "Ochrona środowiska"
Ważne dla tutora:
Ciekawość świata, szczerość i zmysł krytycznego myślenia – z takim instrumentarium można zrobić wiele dobrego.
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r.,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Z wykształcenia jestem lekarzem weterynarii, ale w gabinecie weterynaryjnym pracowałem krótko. Wciągnęła mnie nauka, zadawanie pytań z rodzaju „ale jak to działa?” i próby znalezienia na nie odpowiedzi w laboratorium. Uważam, że rolą naukowca jest identyfikowanie aktualnych problemów i próba rozwiązywania ich. Zajmuję się głównie farmakologią i toksykologią weterynaryjną, ale interesuje mnie też praca interdyscyplinarna w zakresie badań nowych materiałów biomedycznych. Odbyłem liczne staże naukowe w Chinach, USA, Niemczech i Włoszech. Jestem laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Prywatnie jestem pasjonatem dobrego jedzenia, nauki języków i podróżowania.

Z pracy dydaktycznej najbardziej lubię relację indywidualną ze studentami szczerze zainteresowanymi nauką i zmotywowanymi do pracy. Przekazywanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia jest wtedy prawdziwą przyjemnością.

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)