Badania kliniczne zwierząt egzotycznych

33

Adresaci
uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 45, 50-366 Wrocław
Program
   – omówienie zasad utrzymywania, żywienia i pielęgnacji wybranych gatunków zwierząt egzotycznych (małe ssaki, ptaki, gady),
 – sposoby poskramiania wybranych gatunków zwierząt egzotycznych,

– sposoby podawania leków,

– sposoby określania płci u wybranych gatunków zwierząt egzotycznych,

– immunoprofilaktyka chorób zakaźnych u zwierząt egzotycznych,

– omówienie chorób o charakterze zoonotycznym występujących u zwierząt egzotycznych.

Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa min. 15-osobowa
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20