Ślimak, ślimak wystaw … czułki

Adresaci
uczniowie przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. J. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Czego nauczymy?
– obserwowania i wyciągania wniosków na temat budowy i zachowania ślimaka,
– nazywania i wskazywania różnych części,
– roli, jaką pełnią muszla i śluz u ślimaka,
– obserwowania i wyciągania wniosków na temat sposobu poruszania się ślimaka.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć warsztatowych i laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia
Grupa 15-osobowa.
Koszt zajęć : 750 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 48 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20