Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

4 500

Planowany nabór na rok akademicki 2018/2019.

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów, w szczególności pracujących na stanowiskach: technologów, kierowników produkcji, kontrolerów jakości, menedżerów przedsiębiorstw i projektów oraz operatorów biznesu na wszystkich jego odcinkach.
Data
październik 2018 r.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 208 godzin)
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 25; 50-375 Wrocław
Nabór
Nabór prowadzony jest do 15 września 2018 r.
Planowane rozpoczęcie studiów: październik 2018 r.
Program
 • filozofia zarządzania,
 • systemy zarządzania jakością wg norm serii ISO 9000,
 • kształtowanie jakości produktów żywnościowych w świetle standardów światowych,
 • akredytacja, certyfikacja, notyfikacja oraz normalizacja i walidacja,
 • zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne w kształtowaniu jakości,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich praktyczne wdrażanie (GMP, GHP, HACCP),
 • międzynarodowe standardy i systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle TQM,
 • audyt jakości,
 • integracja systemów zarządzania,
 • organizacja łańcucha żywnościowego oraz jego monitoring (w tym identyfikacja i identyfikowalność), najnowsze reguły prawa żywnościowego obowiązujące w UE.
Kadra
Wybitni specjaliści z renomowanych uczelni i instytutów naukowych w Polsce, m.in. z Uniwersytetów Ekonomicznych i Przyrodniczych w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.
Wymagane dokumenty
 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe
 • Odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Dwie fotografie
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kserokopia uiszczenia opłaty za studia
Informacje dodatkowe
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele.
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia zostaną uruchomione dla grupy nie mniejszej niż 27 osób.
Słuchacze otrzymują:
– materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
– dyplom ukończenia studiów po przedłożeniu pracy dyplomowej i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,
– certyfikat asystenta jakości,-certyfikat pełnomocnika systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wydany przez PCBC w Warszawie (po zdaniu dodatkowego egzaminu).
Możliwość wniesienia opłaty w ratach.
Więcej informacji
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
podyplomowe.cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 10 01