Zioła i nutraceutyki – ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia

4 600

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Cel studiów
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi uprawy i badań surowców roślinnych, ich przetwarzaniem i przechowywaniem oraz praktycznym zastosowaniem.

Absolwent studiów:

 • ma wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie podstawowego składu związków bioaktywnych, wymagań środowiskowych, sposobu uprawy i przechowywania
 • zna zasady identyfikacji, klasyfikacji, oceny i standaryzacji surowców zielarskich oraz sposoby ich przetwarzania i analizowania
 • ma wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji zielarskiej
 • jest świadomy możliwości wykorzystania surowców zielarskich i nutraceutyków żywności i ochronie zdrowia
 • potrafi sklasyfikować i ocenić surowce zielarskie oraz określić warunki ich przetwarzania, utrwalania i przechowywania
 • umie wskazać zastosowanie preparatów ziołowych i nutraceutyków w profilaktyce zdrowia i w żywności
 • zna metody oceny składu i jakości surowców zielarskich, preparatów ziołowych i nutraceutyków.
Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, tj. do  absolwentów szkół wyższych ze stopniem lic., inż.,  mgr: technologów żywności, dietetyków, fitoterapeutów, pracowników uzdrowisk, zielarzy, osób zajmujących się promocją zdrowia, dystrybutorów suplementów diety i ziół oraz wszystkich osób  zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie uprawy, utrwalania, sprzedaży i wykorzystania surowców zielarskich w gospodarce i ochronie zdrowia.
Data
październik 2019 r.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 210 godzin)
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław
Nabór
Nabór prowadzony jest do 30 września 2019 r. Przyjmowanie zgłoszeń wyłącznie elektronicznie na adres: studia.ziola@upwr.edu.pl
Planowane rozpoczęcie studiów: październik 2019 r.
Program
 • Botanika roślin zielarskich
 • Uprawa ziół
 • Towaroznawstwo zielarskie
 • Wykorzystanie kosmetyczne ziół
 • Składniki bioaktywne w nutraceutykach i żywności funkcjonalnej
 • Toksykologia ziół
 • Technologia preparatów zielarskich
 • Aspekty prawne wykorzystania ziół
 • Wykorzystanie ziół w żywności i dietetyce
 • Podstawy fitoterapii
 • Metody badań składników aktywnych
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Utrwalanie ziół
 • Przechowalnictwo i obrót produktami zielarskimi
 • Projektowanie zakładu przetwarzania ziół
 • Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy farmakologii
 • Seminarium
Kadra
Pracownicy dydaktyczno–naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Przyrodniczo – Technologiczny), Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (Instytut Zdrowia i Gospodarki).
Wymagane dokumenty
 • skan wypełnionego kwestionariusza kandydata na studia podyplomowe,
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (100,00 zł – wchodząca w opłatę za studia)
Informacje dodatkowe
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwość wniesienia opłaty w ratach (opłata rekrutacyjna 100,00 zł w momencie zapisu na studia – wchodząca w opłatę za studia, opłata za I semestr: 2 200,00 zł, opłata za II semestr: 2 300,00 zł).
Więcej informacji
Kontakt
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. J. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław
studia.ziola@upwr.edu pl
Kierownik studiów:
dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska prof.nadzw.
tel. 71-320-77-07
Zastępca kierownika studiów:
dr hab.inż. Alicja Kucharska prof.nadzw.
tel.71-320-77-12

Karta zgłoszeniaSposób finansowania
Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.