AutoCAD – poziom zaawansowany

300

Adresaci
inżynierowie nauk przyrodniczych i pokrewnych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
30 godzin
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Centrum w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– Wprowadzenie do modelowania 3D
– Podstawowe narzędzia 3D
– Edycja brył
– Zaawansowanie techniki rysowania 3D
– Wizualizacja
Kadry
Kurs e-learningowy prowadzony przez pracowników Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Informacje dodatkowe
kurs e-learningowy dostępny przez 3 miesiące na platformie
Możliwość ustalenia dogodnego terminu rozpoczęcia kursu.
Kurs z opiekunem merytorycznym!
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel./fax 71 320 51 20