Miodny dom dla Ekoprzyjaciela – wycieczka edukacyjna

60

Adresaci
uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych
Data
do uzgodnienia (kwiecień-czerwiec)
Czas trwania
4 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stacja Badawczo-Dydaktyczna Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach, ul. Główna 50
Cel
– poznanie znaczenia owadów pożytecznych i ich znaczenie w ekosystemie,
– nabycie umiejętności przygotowania hotelu dla owadów i opiekowania się nim.
Program
  1. Przedstawienie tematu i celu zajęć oraz rozbudzenie zainteresowań.
  2. Dyskusja.
  3. Prace manualne pod nadzorem prowadzącego (z przygotowanych materiałów takich jak patyki, słoma, źdźbła traw oraz sznurka dzieci będą wykonywały domki dla owadów zamieszkujących ogrody).
  4. Przedstawienie przez uczniów domków dla owadów z podaniem korzyści dla owadów w nich mieszkających.
  5. Wybór odpowiednich stanowisk dla domków.
  6. Podsumowanie warsztatów.
Kadra
Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wymagane dokumenty
zamówienie szkolenia / umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Zajęcia odbywają się w grupach min. 20-osobowych.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20