Szkolenie z programowania: język R

2 950

Uczestnicy i warunki udziału
Pracownicy wrocławskich uczelni wyższych/naukowcy z różnych dyscyplin, zajmujący się obliczeniami statystycznymi, tworzeniem grafik i wykresów, analizą danych, szacowaniem i opisem wyników, nauczyciele statystyki i doświadczalnictwa
Data
Do uzgodnienia
Czas trwania kursu
20 godzin dydaktycznych (min. 5 spotkań)
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu lub on-line (forma szkolenia zależy od sytuacji epidemicznej w kraju)
Program-założenia
Wprowadzenie do języka R i RStudio (1,5 h)
Podstawowe analizy statystyczne w języku R (3 h)
Inżynieria i procesowanie danych (4,5 h)
Wizualizacja danych (4,5 h)
Podstawy programowania w R (1,5 h)
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia
Grupa 5-osobowa
Koszt zajęć : 2 950 zł/osobę
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20