E-learning z Moodle – platforma szkoleniowa od podstaw – kurs „Przedsiębiorczość akademicka”

Cel
Celem szkolenia jest zapoznanie wybranej grupy nauczycieli –  prowadzących kurs “Przedsiębiorczość akademicka”, z tworzeniem najistotniejszych z perspektywy zajęć zasobów i aktywności na platformie Moodle oraz komunikatorami, możliwymi do zastosowania w ramach zajęć zdalnych. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, podczas której uczestnicy wykonują akcje na komputerach według instruktażu. Dodatkowo szkoleni otrzymają zadanie do samodzielnego wykonania. 

Udział w szkoleniu zapewnia uczestnikom możliwość wykorzystania platformy e-learningowej jako formy wsparcia prowadzonych zajęć metodami tradycyjnymi, a jednocześnie  gwarantuje samodzielność w prowadzeniu kursu online w sytuacji wynikającej z zaostrzenia restrykcji epidemiologicznych.

Uczestnicy
 W szkoleniu udział bierze określona grupa uczestników – nauczyciele prowadzący przedmiot “Przedsiębiorczość akademicka”
Terminy
24.11.2021 r. (środa) 12:30 – 15:00

Zajęcia będą przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych w sali komputerowej 406 (24.11.2021r.) w budynku CDN.

Program – założenia
1. Wprowadzenie
2. Struktura kursu:
układ platformy
edycja tematów w kursie
etykieta
3. Komunikacja w kursie, wsparcie reaktywne, dyskusja:
głosowanie
forum
4. Zasoby, wsparcie wyprzedzające:
plik
strona
książka
5. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności:
zadanie
quiz
6. Ustawienia dostępności
7. Praca w grupie:
podział uczestników kursu na grupy
ustawienia aktywności dla pracy w grupie
8. Ewaluacja procesu nauczania – sprawdzanie ocen uczestników kursu.
9. Komunikatory używane w pracy zdalnej – Meet, Zoom, Microsoft Teams.
10. Zadanie dla uczestników szkolenia.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
tel. 71 320 10 00, ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl