Wiatr i jego potencjał jako odnawialnego źródła energii

33

Adresaci
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele biologii i przyrody, rodzice i opiekunowie uczniów, szkolne koła zainteresowań
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– wpływ prędkości wiatru na ilość wyprodukowanej energii elektrycznej
– wpływ liczby łopatek na pracę siłowni wiatrowej,
– czy turbina wiatrowa może stać w lesie?,
– różnice w pracy siłowni wiatrowych o osi pionowej i poziomej,
– czy energia wiatru ogranicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery?
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 15-osobowa.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20